سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید فکری – استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بیش از ۲۷۰۰ هکتار باغ های پسته در استان کرمان وجود دارد درختان پسته در مناطقی از ایران رشد می کنند که معمولاً شور هستند . در هنگام کاشت نهال های پسته، هر ساله تعداد زیادی از آنها در اثر شوری آب آبیاری از بین می روند و خسارت زیادی به زراعین وارد می گردد تحقیقات نشان می دهد که کاربرد پتاسیم باعث کاهش اثرات تنش آبی می گرددپتاسیم در شرایط تنش آبی در گیاه تجمع می کند و در نتیجه فشار اسمزی گیاه را تنظیم می کندمطالعات نشان می دهد که کود های پتاسیمی می توانند ظرفیت گیاه را برای تنظیم فشار اسمزی بالا برده و در نتیجه مقاومت به خشکی گیاه را افزایش می دهدهدف این تحقیق بررسی اثر شوری آب آبیاری روی وزن خشک اندام های هوایی و ریشه نهال های پسته و اثر پتاسیم روی تحمل به شوری نهال های پسته می باشد .