سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا غفاری – کارشناس مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

حوزه آبخیز رودخانه علاء مرودشت، بطور حدود ۲۲۰ کیلومتر در جنوب استان فارس واقع شده است که طی سالهای اخیر فرسایش شدید رودخانه ای و خندقی ، اراضی کشاورزی، جاده ها، پلها و روستاها را تهدید نموده و در نتیجه موجب به خطر افتادن زندگی ساکنین منطقه شده است.
پروژه مذکور با دو هدف ذیل تعریف شده است:
– تعیین علت یا علل فرسایش رودخانه علاء مرودشت
– انتخاب گزینه های مناسب جهت کنترل فرسایش
طی مطالعات و بررسیهای صورت گرفته در قالب یک پروژه تحقیقاتی- مطالعاتی بر روی خصوصیات فیزیکیحوزه از جمله هیدرولوژی، خاک ، پوشش گیاهی و شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه علت اصلی رخداد فرسایش، بهره برداری وکاربری غیر اصولی تشخیص داده شده است . طی سالهای متمادی بر اثر برداشت از پوشش گیاهی و افزایش چرای دام در منطقه رواناب سطحی گردیده و نهایتا انواع فرسایش از قبیل فرسایش خندقی و یا رودخانه ای در منطقهنمایان شده است.
این مقاله پیرامون بحث تعیین علل فرسایش ، مطالعات و بررسیهای انجام شده و نتایج حاصله تهیه و ارائه می شود.