مقاله اثر کارگرم بر خواص آلياژ پايه نيکلي IC-221M که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر کارگرم بر خواص آلياژ پايه نيکلي IC-221M
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومينايد نيکل
مقاله آلياژ IC-221M
مقاله کارگرم
مقاله فاز يوتکتيک
مقاله خواص مکانيکي دماي بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر کارگرم بر ريزساختار و خواص مکانيکي آلياژ پايه نيکلي (IC-221M) NiAI8Cr8MoZrB مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا پس از توليد آلياژ به روش ذوب و ريخته گري، چهار نوع عمليات کارگرم در دماي ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتيگراد در ميزان کرنش اعمالي متفاوت انجام شد. همچنين دو نوع عمليات کارگرم دو مرحله اي نيز طراحي و بر روي نمونه هاي آلياژ توليدي اعمال شد. پس از کارگرم، نمونه ها از منظر ريزساختاري، ساختار کريستالي و خواص مکانيکي بررسي شدند. نتايج به دست آمده نشان داد با اعمال کارگرم با نرخ کرنش کم، مقدار مناطق يوتکتيکي موجود در ريزساختار کاهش مي يابد. از طرفي اعوجاج شبکه کريستالي نمونه ها پس از کارگرم افزايش، نظم کريستالي تا حدودي کاهش و خواص مکانيکي دماي بالاي آلياژ نسبت به حالت ريختگي بهبود يافت. همچنين مشخص شد، فرآيند پرس گرم دو مرحله اي از طريق مکانيزم تبلور مجدد ديناميک باعث تغيير ماهيت ريزساختار و بهبود قابل توجه خواص مکانيکي در دماي ۱۰۰۰ درجه سانتيگراد مي شود.