سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد حیدری قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میلاد مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
سیدمجتبی زبرجد – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کاربردهای روزافزون ورقهای الومینیومی و الیاژ های آن در صنایع هوافضا بخصوص الیاژهای سری ۷۰۰۰ لزوم دسترسی به یافته ای ازمایشگاهی از خواص مکانیکی آنها جهت ساخت قطعات حساس و بدون عیب را اجتناب ناپذیر می سازد یکی از مهمترین خواص این ورقها ناهمسانگردی انیزوتروپی خواص مکانیکی می باشد که برشکل دهی انها تاثیر بسزایی دارد دراین تحقیق ناهمسانگردی خواص مکانیکی ورقهای الومینیومی طی فرایند نورد مورد بررسی قرارگرفته است که برای ازمایشات از الیاژ کارپذیر Al7020 استفاده شدهاست در ابتدا ورقهای مورد استفاده جهت از بین بردن تاریخچه قبلی در شرایط مناسب انیل شدند سپس فرایند نورد با سه درصدکاهش سطح مقطع مختلف اعمال گردید و از هر ورق نورد شده نمونه های کششی تحت زوایای ۰، ۴۵ و ۹۰ درجه نسبت به جهت نورد تهیه شد.