سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصیب ناصری – دانشگاه آزاد اسلامی واخد کرمانشاه
محمدوحید تکوک – گروه فیزیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله اثر کازیمیر در فضاهای با توپولوژی غیر جزئی با استفاده از کوانتش میدان به روش کرین محاسبه گردیده است. در این روش حالتهای با نرم منفی بهعنوان حالتهای کمکی در فرآیند کوانتش در نظر گرفته می شوند. ظهور این حالتها در عملگر میدان به باز بهنجارش خود بخودی نظریه منجر می گردد.این حالتها که حالتهای غیر فیزیکی نیز نامیده می شوند و با دنیای فیزیکی هیچ اندر کنشی ندارند، بادو منظر میتوانند مورد بررسی قرار گیرند.دیدگاه اول به مقدار صفر برای انرژی کازیمیر منجر می شود،اما انتخاب دیدگاه دوم نتیجه ای مشابه با نتیجه ای منجر می شود که با استفاده از بازبهنجارش میدان حاصل می شود .