سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین قادی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
علیرضا بهرامپور – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
رضا فرهی مقدم – دانشگاه ولی عصر رفسنجان ، رفسنجان – دانشگاه ولی عصر رفسنجان ، رفسنجان

چکیده:

جفتشدگی بین دو میکروحلقه در محاسبات مدارهای مجتمع نوری و پنسهای بیولوژیک اهمیت ویژ ه ای دارد. در این مقالهاثر کر بر روی ضریب جفت شدگی بین دو میکروحلقه بررسی شده است . جفت شدگی در حالت هایی که دو میکروحلقه در یک صفحه می باشند یا بطور عمودی قرار دارند محاسبه و نتایج آن را گزارش شده است. محاسبات نشان داده اند وقتی که شدت نور یا ضریب کر کوچک می باشد اثر قابل ملاحظه ای در رفتار جفت شدگی بوجود نمی آید لیکن با افزایش شدت ، ضریب جفت شدگی به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد تا جایی که جفت شدگی به کلی قطع میگردد.