سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: دومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اثر کلرور کلسیم و کلرور سدیم بر روی خوردگی فولاد در بتون هنگامیکه نمک با بتون تازه مخلوط شده باشد و زمانیکه بداخل بتون سخت شده نفوذ نماید بررسی گردیده است. بعلاوه، سرعت خوردگی فولاد در بتون در نتیجه این دو نوع نمک بوسیله پلاریزاسیون خطی تعیین گردیده است. نتایج نشان میدهد که بتون محتوی کلرور کلسیم خورنده تر از بتونی است که دارای کلرور سدیم باشد. تمایل خوردگی حفره ای برای فولاد در بتون محتوی کلرور کلسیم درمقایسه با بتون محتوی کلرور سدیم ممکن است بعلت خواص ترکیبی مختلف از این دو نمک با اجزا بتون باشد.