مقاله اثر کم آبياري و کود دامي بر عملکرد ماده خشک اندام هاي رويشي و اسانس گياه دارويي بادرشبي (Dracocephalum moldavica) در جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر کم آبياري و کود دامي بر عملکرد ماده خشک اندام هاي رويشي و اسانس گياه دارويي بادرشبي (Dracocephalum moldavica) در جيرفت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله بادرشبي
مقاله خشکي
مقاله کود دامي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبريان پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر تنش خشکي و کود دامي بر پيکر رويشي و عملکرد اسانس گياه دارويي بادرشبي در سال ۱۳۸۸ در شرايط گلداني در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش با استفاده از کرت هاي نواري (استريپ پلات) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار به مرحله اجرا رسيد که در آن عامل عمودي، تنش کم آبي شامل سه سطح: آبياري در رطوبت خاک معادل ۷۵ درصد ظرفيت مزرعه اي (تنش ملايم)، آبياري در رطوبت خاک معادل ۵۰ درصد ظرفيت مزرعه اي (تنش متوسط) و آبياري در رطوبت خاک معادل ۲۵ درصد ظرفيت مزرعه اي (تنش شديد) و کود دامي به عنوان فاکتور افقي در ۵ سطح شامل (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰) تن در هکتار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که اثر تنش کم آبي بر روي پيکر رويشي در سطح آماري ۵% معني دار بود. اثر تنش کم آبي، کود دامي و اثر متقابل بين دو فاکتور بر روي عملکرد اسانس نيز در سطح آماري ۱% معني دار بود. با افزايش شدت تنش کم آبي، عملکرد پيکر رويشي کاهش پيدا کرد. بالاترين عملکرد پيکر رويشي گياه معادل ۷۵۷۳٫۷ کيلوگرم در هکتار از مصرف ۴۰ تن کود دامي با تنش کم آبي ملايم به دست آمد و بيشترين عملکرد اسانس معادل ۱۳٫۱ کيلوگرم در هکتار از تيمار مصرف ۴۰ تن کود دامي در هکتار در تنش ملايم که با تيمارهاي مصرف ۳۰ و ۴۰ تن کود دامي در هکتار در تنش کم آبي متوسط معادل ۹٫۹۱ کيلوگرم در هکتار بيشتر بود ولي اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار نبود. در مجموع، مصرف ۳۰ تن کود دامي با تنش کم آبي متوسط با عملکرد ۹٫۹۱ کيلوگرم در هکتار اسانس مي تواند براي منطقه جيرفت مناسب باشد.