سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید رضائیان – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خ

چکیده:

زعفران به عنوان گران ترین محصول کشاورزی وداروئی جهان (۴و۵)، گیاهی استراتزیک در جنوب خراسان می باشد. طبق آمار موجود سطح زیر کشت آن حدودا بیش از ۳۰۰۰۰هکتار تخمین زده شده، که استان خراسان بالاترین مقام را از نظر کشت زعفران به خود اختصاص داده است (۲، ۱و۳) . نیاز آبی این محصول پر ارزش بسیار کم می باشد. تغذیه زعفران به طور متوسط تحت تاثیر عوامل مختلف اقلیمی، زراعی و حاصلخیزی خاک میباشد. قبل از شروع آزمایش یک نمون خاک مرکز از هر تکرار و نمونه آب نیز جداگانه برداشته شده، و به آزمایشگاه برای تجزیه شیمیائی فرستاده شد. این آزمایش هر سال برای چهار سال ادامه دارد. در سال زراعی ۱۳۸۳، گل سال دوم آن برداشته شد.