مقاله اثر کود نيتروژن بر دوره نمو و نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته مومي کلم (Brevicoryne brassicae L. (Hom.: Aphididae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر کود نيتروژن بر دوره نمو و نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته مومي کلم (Brevicoryne brassicae L. (Hom.: Aphididae
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته مومي کلم
مقاله کود نيتروژن
مقاله نرخ ذاتي افزايش جمعيت
مقاله معادله يات و وايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: علاسوندزراسوند آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان کود نيتروژنه يکي از عوامل موثر بر رشد، نمو و توليد مثل حشرات گياهخوار است. براي بررسي اثر کود نيتروژن روي دوره نمو و نرخ ذاتي افزايش جمعيت  (rm)شته مومي کلم، گياه کلزا (هيبريد RGS003) با ۴ سطح نيتروژن (۰ (شاهد)، ۵۰، ۱۰۰، و ۱۵۰ درصد از ميزان کود توصيه شده) کوددهي شدند. تجزيه شيميايي گياهان نشان داد که اين ميزان کود توانسته است درصد نيتروژن محلول در گياه را فزوني بخشد. آزمايش در شرايط کنترل شده (دماي ۲۵±۱ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي ۷۰±۱۰ درصد و دوره نوري ۱۴:۱۰) انجام شد. شته هاي تغذيه کننده روي گياهاني که بيشترين کود نيتروژن را دريافت کرده بودند (%۱۵۰) کوتاه ترين طول دوره قبل از پوره زايي، طولاني ترين طول دوره پوره زايي و بيشترين زاد آوري را داشتند هرچند که ميزان کوددهي تاثيري روي طول عمر بالغ ها نداشت. بر اساس روش يات و وايت نرخ ذاتي افزايش جمعيت در تيمارهاي ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ درصد به ترتيب ۰٫۲۴۹، ۰٫۲۱۵، ۰٫۲۶۷ و ۰٫۳۱۶ (ماده /ماده/ روز) محاسبه گرديد که از نظر آماري نيز تفاوت معني دار داشتند. نتايج نشان داد که شته هاي نمو يافته روي تيمار %۱۵۰، جمعيت خود را با سرعت بيشتري افزايش مي دهند و در واقع اين سطح کوددهي ايجاد حساسيت بيشتري در گياه کلزا نموده و احتمالا منجر به خسارت بيشتري خواهد شد.