مقاله اثر کود نيتروژن بر پارامترهاي زيستي و نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته سبز گندم (Schizaphis graminum R. (Hom.: Aphididae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر کود نيتروژن بر پارامترهاي زيستي و نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته سبز گندم (Schizaphis graminum R. (Hom.: Aphididae
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته سبز گندم
مقاله پارامترهاي زيستي
مقاله نرخ ذاتي افزايش جمعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علاسوندزراسوند آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني مباركه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزودن کود ازته، باعث بالا رفتن ميزان ازت موجود در گياه شده و اين عامل مي تواند بر رشد، نمو و توليد مثل حشرات گياهخوار موثر است. براي بررسي اثر کود نيتروژن بر شته سبز گندمSchizaphis graminum R. ، گندم به عنوان مهمترين ميزبان شته با چهار سطح نيتروژن تيمار شد. تيمارهاي نيتروژن برابر با ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ درصد از ميزان کود توصيه شده بود. آزمايش در دماي ۲۵±۱ درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي ۷۰±۱۰ و دوره نوري ۸:۱۶ در آزمايشگاه انجام گرديد. تجزيه بافت گياهان نشان داد کود نيتروژن منجر به بالا رفتن غلظت نيتروژن (%) در گياه شد. تجزيه داده ها نشان داد که شته هاي رشد يافته روي تيمار %۱۵۰ بيشترين طول دوره پوره زايي، طول دوره پوره زايي تا مرگ، و طول عمر را دارا بودند. همچنين بيشترين ميزان پوره زايي روي اين تيمار ثبت گرديد. هرچند که کوددهي نيتروژن تاثيري روي طول دوره پيش از پوره زايي و پس از پوره زايي نداشت. نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته بر تيمارهاي ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ به روش يات وايت به ترتيب ۰٫۲۴۶، ۰٫۲۶۶، ۰٫۲۶۳، ۰٫۲۶۷ (ماده بر ماده بر روز) تعيين گرديد. اين مطالعه نشان داد که تغذيه شته از گياهان کوددهي شده، باعث افزايش توانايي توليد مثلي شته در مقايسه با تيمار شاهد مي گردد.