سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز میرآقا – دفتر برنامه ریزی و هماهنگی شرکت توانیر

چکیده:

نیروگاه بزرگ حرارتی بندر عباس به ظرفیت تولیدی ۴×۳۲۰ مگاوات علاوه بر تامین مصرف مورد نیاز ناحیه جنوب شرقی ایران ( هرمزگان، کرمان و یزد ) قسمت مهمی از انرژی تولیدی خود را نیز از طریق خطوط ۴۰۰ کیلوولت بندرعباسسیرجانیزدتیران و بندرعباسسیرجانفساشیراز به سایر نقاط شبکه سراسری برق منتقل می کند از اینرو وقوع خطاهای مختلف روی خطوط فوق حتی پس از رفع شدن نیز ایجاد نوسانات شدیدی در شبکه می نماید که ممکن است باعث از دست رفتن پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس گردد . برای بهبود بخشیدن به وضعیت پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس روشهای مختلفی وجود دارد یکی از این روشها استفاده از مدارهای کمکی در بلوک دیاگرام گاورنر واحدهای بخار است .
در این مقاله اثرات این امر در بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس و نهایتاً بالا بردن ماکزیمم قدرت قابل تولید آن با ایمنی صد در صد در مقابل بدترین خطای ممکن الوقوع در خطوط ۴۰۰ کیلوولت ارتباط دهنده نیروگاه به شبکه سراسری مورد بررسی قرار گرفته است .