سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن فاطمی – آزمایشگاه میکرو و نانواپتیک، بخش فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی پشم کار –

چکیده:

در این گزارش مدل نظری که چگونگی اثر پارامترهای قابل تنظیم جرقه الکتریکی اعمال شده به نمونه مورد استفاده برای ساختن میکرو و نانو رشته های فیبر نوری را بیانمی کند، ارایه می شود. نتایج استخراج شده از پارامترهای هندسی نمونه های ساخته شده در سیستم گرما – کششی جرقه ای با نتایج بدست آمده از این مدل نظری هم خوانی دارند که می تواند تاییدی بر درستی این مدل نظری و کارآیی سیستم گرما – کششی جرقه ای ساخته شده در این آزمایشگاه باشد.