سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالّه اجاقی –
محمد حسین توکلّی –
ابراهیم محمدی منش –

چکیده:

فرایندهای انتقال حرارت در یک سیستم رشد بلور چکراسکی بدون حضور و با حضور یک گرم کننده جانبی فعال به شکل استوانه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به توزیع میدان های دما و جریان شاره، نقش گرم کننده جانبی فعال تجزیه و تحلیل می گردد. نتایج نشان دهنده اهمیت گرم کننده جانبی فعال روی ساختار گرادیان دما و جریان شاره در قسمت های مختلف سیستم رشد می باشد.