سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرحیم بزار – استادیار ، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم و مهندسی، گروه مهندسی ش

چکیده:

در رابطه مولر برای اندازه‌گیری جرم مولکولی بسپار، با استفاده از دستگاه پراش نور، ابتدا باید حد تغییرات ضریب شکست با غلظت محلول پلیمر (dn/dc) مشخص گردد. در این تحقیق چگونگی اندازه‌گیری حد تغییرات ضریب شکست تغلیظ کننده جدید POER (کوپلیمر هپتادکانامید پلی (اتیلن گلیکول) Mw~22000D ) به کمک دستگاه رفراکتومتر دیفرانسلی معرفی می‌گردد. کوپلیمر POER توسط نگارنده مقاله در آزمایشگاه از پلی‌ (اتیلین گلیکول) با جرم مولکولی ۲۲۰۰۰D سنتز شد. در این اندازه‌گیری ابتدا ثابت دستگاه (K) با استفاده از محلول آبیپتاسیم کلرید با غلظت و ضریب شکست معین، مشخص گردید. سپس حد تغییرات ضریب شکست برای تغلیظ‌کننده (POER) اندازه‌گیری شد. (۰/۱۱)