سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره محولاتی – شرکت ایران ملاس
فیروزه رضایی زاده – شرکت ایران ملاس
محمدحسن نوالی – شرکت ایران ملاس

چکیده:

مخمرها وقتی که در محیط با فشار اسمزی بالا قرار داده شوند، شروع به تولید گلیسرول که یک ترکی ب حل شوندة سازگار محافظ در برابر فشار اسمزی است، می کنند. پنج نژاد صنعتی مخمر نانوایی ساکارومیسس سرویزیه از نظر مقدار تولید و نگهداری گلیسرول در داخل سلول هنگام گر مخانه گذاری در خمیر با غلظت بالای قند(High Sugar) موردآزمایش قرار گرفتند . سه نژاد از این م جموعه، مقدار بیشتری از گلیسرول تولید شده را در داخل سلول خود نگهداری می کردند. همچنین این سه نژاد پس از تولید در مقیاس صنعتی، ۸ تا ۱۴ درصد فعالیت تخمیری بیشتری نشان دادند . اختلاف بین مقدار گلیسرول تولید شده و نگهداری شده در مخمرها در این محیط با توجه به نژ اد آنها متفاوت بود . بنابراین انداز هگیری گلیسرول داخل سلولی روشی کاربردی جهت غربا لگری نژادهای مخمر مناسب برای تخمیر در خمیرHigh Sugar پس از انجام مراحل بهبود نژاد م یباشد.