مقاله اثر گياه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) در درمان افسردگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر گياه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) در درمان افسردگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله اسطوخودوس
مقاله سيتالوپرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك فرجام مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پروين ندا
جناب آقای / سرکار خانم: عصارزادگان نزيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برخي از گياهان دارويي سالهاست كه در طب سنتي براي درمان بسياري از بيماري ها از جمله افسردگي و اضطراب به كار مي روند. اين مطالعه با هدف تعيين اثر مصرف اسطوخودوس بر افسردگي بيماران مصرف کننده سيتالوپرام انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني ۸۰ بيمار سرپايي مراجعه كننده به كلينيك روانپزشكي بيمارستان هاجر شهرکرد كه طبق مصاحبه ساختار يافته و پرسشنامه هاميلتون معيارهاي ابتلا به افسردگي اساسي را داشتند وارد مطالعه شده و به شکل تصادفي به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند. در گروه شاهد، قرص سيتالوپرام ۲۰ ميلي گرمي همراه با ۲ ليوان آب  و نبات به عنوان پلاسبو دو بار در روز و در گروه مورد علاوه بر۲۰ ميلي گرم سيتالوپرام، معادل ۵ گرم اندام هوايي خشك شده اسطوخودوس دو بار در روز در دو نوبت صبح و شب به شكل جوشانده همراه با نبات تجويز شد. بيماران بعد از ۴ و ۸ هفته از آغاز مطالعه با تكميل فرم پرسشنامه هاميلتون و فرم عوارض درماني پيگيري شدند. داده ها به کمک آزمون هاي آماري -t ،t student زوجي و کاي دو تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بعد از ۴ هفته ميانگين افسردگي با مقياس افسردگي هاميلتون در دو گروه شاهد و مورد به ترتيب ۵/۳±۵/۱۷ و ۶/۳±۲/۱۵ بود (۰۵/۰>P) بعد از ۲ ماه نيز ميانگين افسردگي در ۲ گروه شاهد و مورد به ترتيب ۶/۴±۸/۱۶ و ۴±۸/۱۴ بود (۰۱/۰>P) به علاوه شايع ترين عوارض مشاهده شده در دو گروه خشكي دهان و گيجي بود. دو گروه از نظر عوارض دارويي تفاوت آماري معني داري نداشتند (۰۵/۰<P).
نتيجه گيري: با توجه به اين نتايج اسطوخودوس اثرات درماني مثبتي در بيماران داشته و احتمالا مي تواند در درمان بيماران افسرده به صورت مستقل و يا همراه با داروهاي ضد افسردگي مصرف شود.