مقاله اثر گياه ميزبان بر رشد و توليدمثل شته سبز گندم (Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر گياه ميزبان بر رشد و توليدمثل شته سبز گندم (Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله Schizaphis graminum
مقاله جدول زيستي باروري
مقاله جك نايف
مقاله بوت استراپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاح الحسيني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آزمايش فرد پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گندم نان، Triticum aestivum L.، در بين گياهان انگشت شماري كه به عنوان منابع غذايي در سطح گسترده اي كشت مي شوند، در ايران بالاترين اهميت را داراست. در بين آفات گندم، شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) قادر است در جمعيت زياد خسارت جبران ناپذيري به گندم وارد كند. از آنجا كه شايستگي شته روي رقم هاي مختلف، متفاوت مي باشد، در اين پژوهش اثر پنج رقم از ارقام متداول گندم كرج روي پارامترهاي زيستي شته سبز گندم مورد بررسي قرار گرفت. اين ارقام عبارتند از: پيشتاز، شيراز، چمران، مهدوي و مرودشت. آزمايش در داخل اتاقك رشدي با شرايط دمايي ۲۲±۱oC، رطوبت نسبي %۷۰±۱۰ و دوره نوري ۱۶:۸ انجام شد. نتايج نشان داد كه رقم مرودشت طولاني ترين دوره پورگي (۷٫۳۹ روز) و رقم شيراز كوتاه ترين دوره پورگي (۶٫۳۶ روز) را بين ارقام دارا بودند. بيشترين پوره زايي روي رقم شيراز (۴۶٫۴۲ عدد) و كمترين مقدار پوره زايي روي رقم مهدوي (۳۵٫۷۲) به دست آمد. پارامترهاي R0، rm، l،T و DT براي شته روي هر رقم محاسبه و مورد مقايسه آماري قرار گرفت. مقايسه مهم ترين پارامتر يعني نرخ ذاتي افزايش جمعيت نشان داد كه بيشترين مقدار نرخ ذاتي افرايش جمعيت شته روي رقم شيراز (۰٫۳۱) و كمترين مقدار آن روي رقم مهدوي و مرودشت (۰٫۲۸) مشاهده مي شود. پارامترهاي جدول زيستي باروري نشان دادند كه رقم شيراز حساسيت بيشتري نسبت به ديگر ارقام به شته سبز گندم دارد. براي پارامترهاي محاسبه شده به دو روش جك نايف و بوت استراپ تكرارهاي كاذب توليد و نتايج اين دو روش با هم مقايسه شد.