مقاله اثر گيرنده هاي آدرنرژيک آلفا-۲ هيپوکامپ پشتي بر يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با WIN55,212-2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر گيرنده هاي آدرنرژيک آلفا-۲ هيپوکامپ پشتي بر يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با WIN55,212-2
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلونيدين
مقاله يوهمبين
مقاله WIN55,212-2
مقاله هيپوکامپ پشتي
مقاله يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مشفق اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کانابينوئيدها جزء داروهاي مقلد حالات رواني مي باشند که اثرات متنوعي را در بسياري از گونه ها ايجاد مي كنند. در اين مطالعه، اثر تزريق دوطرفه داروهاي آدرنرژيک آلفا-۲ به داخل CA1 موش هاي صحرايي نر بر روي يادگيري وابسته به وضعيت WIN55,212-2 مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از موش صحرايي نر نژاد ويستار با وزن تقريبي۲۵۰-۲۰۰ گرم استفاده شد. کانول گذاري دوطرفه در ناحيه CA1 هيپوکامپ پشتي انجام گرديد، و موش ها در دستگاه يادگيري اجتنابي مدلStep-Down  آموزش داده شدند. ۲۴ ساعت بعد از آموزش در روز آزمون تاخير حيوانات در پايين آمدن از سکو اندازه گيري شد.
يافته ها: تزريق پس از آموزشWIN55,212-2 ، (۰٫۲۵، ۰٫۵ ميكروگرم به ازاي هر موش) به CA1 باعث تخريب حافظه شد. فراموشي القا شده با تزريق بعد از آموزش WIN55,212-2 (0.5 ميكروگرم به ازاي هر موش) با تزريق همان مقدار WIN55,212-2 قبل از آزمون اصلاح گرديد، که به اين حالت يادگيري وابسته به وضعيت گفته مي شود. تزريق پيش از آزمون کلونيدين (۰٫۵، ۰٫۷۵ ميكروگرم به ازاي هر موش) به ناحيه CA1 باعث بهبود حافظه تخريب شده با تزريق پس از آموزش WIN55,212-2 (0.5 ميكروگرم به ازاي هر موش) شد، در صورتي که تزريق يوهمبين (۱ ميكروگرم به ازاي هر موش) ۲ دقيقه قبل از WIN55,212-2 (0.5 ميكروگرم به ازاي هر موش) روز آزمون، يادگيري وابسته به وضعيت WIN55,212-2 را مهار كرد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه گيرنده هاي آدرنرژيک آلفا-۲ هيپوکامپ پشتي، نقش مهمي در فراموشي القا شده با WIN55,212-2 و يادگيري وابسته به وضعيت WIN55,212-2 دارند.