سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد
راحیل نهاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

پوشش های نیکل بوسیله جریان مستقیم از حمام وات عاری از افزودنی و در حضور ساخارین به عنوان یک افزودنی، بدست آمده است. همچنین اثر یون کلر بر مورفولوژی پوشش بدست آمده،بوسیله ولتامتری سیکلی از حمام وات با غلظت های مختلف از یون کلراید و حمام تمام سولفات مورد بررسی قرار گرفته است. مورفولوژی سطح و تعیین اندازه دانه از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات ولتا متری سیکلی نشان می دهد که با افزایش غلظت یون کلراید، جریان پیک افزایش می یابد. افزایش یون کلراید در حمام وات، پدیده حفره دار شدن سطح پوشش را سبب می شود. استفاده از روش پوشش دهی الکتروشیمیایی بوسیله جریان مستقیم در حضور مقدار کمی ساخارین (۳ گرم در لیتر) باعث ریز دانه شدن قابل توجه پوشش ها می شود.