سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید احتشامی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

جریان های چرخشی یکی ا زجریانهای مورد بررسی درعلم هیدرولیک هستند که به علت تنگ شدگی یا بازشدگی درمسیر کانال و یا وجود موانعی درمسیر کانال ماند پایه های پل و عوامل دیگر بوجود می آیند .دراین مقاله به منظور بررسی جریان دریک کانال و تاثیر بازشدگی درطول آن با استفاده ازنرم افزار MIKE 21 مدلهای درحالت دوبعدی وبا شرایط مختلف و با سرعت های ورودی متفاوت اجرا و باهم مقایسه شده اند اساس حل این مدل روش احجام محدود غیر هم پوشان است . شبکه بندی بی ساختاربکار رفته و در ناحیه بازشدگی ازمش ریزی بهره گرفته شده است .نتایج گویای تاثیر جریان و تغییرات عمق برمشخصات جریان دربازشدگی و طول گردابه بوجود آمده است .