مقاله اثر FDI بر رشد اقتصادي کشورهاي ميزبان منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر FDI بر رشد اقتصادي کشورهاي ميزبان منتخب
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله شركت فرامليتي TNC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زنوز بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي دهكردي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي اثرFDI  بر رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان مي پردازيم. در اين راستا ۶۷ كشور را كه مطابق گزارش آنكتاد در بين۱۴۰ كشور جهان در جذب FDI از عملكرد بهتري برخوردار بوده اند انتخاب شده و با كاربرد تكنيك هاي اقتصادسنجي در قالب داده هاي تابلويي براي سال هاي ۱۹۹۸-۲۰۰۴ برآوردهاي لازم را انجام داده ايم. دراين پژوهش فرضيه «رابطه رشد اقتصادي و جذب FDI» را با استفاده از مدل رشد اقتصادي رومر ـ منكيو ـ ويل (۱۹۹۲) مورد آزمون قرار داده ايم. كشورهاي مورد بررسي در چهار گروه متمايز به شرح زير به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند:
۱٫ كل كشورهايي كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
۲٫ كشورهاي در حال توسعه كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
۳٫ كشورهاي در حال توسعه غير نفتي كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
۴٫ كشورهاي نفت خيز.
نتايج پژوهش بيانگر اين است که: اول،FDI  رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان را تقويت مي كند. دوم، درجه توسعه كشور ميزبان بر ميزان جذب FDI اثر گذاشته و سوم تفاوت معناداري بين تعيين كننده هاي رشد اقتصادي در كشورهاي نفت خيز با كشورهاي ديگر وجود دارد.