سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فریدون خسروی – پتروشیمی رازی
عبدالحسین فرجی –

چکیده:

درواحدهای آمونیاک (HABER BOSCJ I PROCESS) M.W.KELLOGG جهت جدا سازی گازCO2 ازگازهای سنتز ازMEA منواتانول امین استفاده می شود امین درشرایط ویژه مانند تماس با هوا اکسیژن وجود نمکهای پایدار دربرابر حرارت HEAT STARLE SALTS) غلظت نامناسب آمین آلودگی ناشی ازوجود اسیدهای آلی و روغنها و افزایش درجه حرارت و سرعتسیال باعث ایجاد خوردگی و درصورت تنش درسیستم خوردگی تنشی STRESS CORROSION CRACKTNG دراطراف خطوط جوش منطقه HAZ دستگاه ها و لاینهای ازجنس فولاد کربنی می گردد و با تنش زدایی نمودن کلیه جوشها ایجادسیستم GAS BLANKET تحت پوشش گاز خنثی جهت جلوگیری از تماس با اکسیژن درمخازن ذخیره فیلتراسیون دقیق و مداوم آن و کنترل دما و سرعت می توان اثر این نوع خوردگی را کاهش داد این مقاله دررابطه با وقوع پدیده S.C.C درمخزن کربن فیلتر آمونیاک یک پتروشیمی رازی می باشد که پس از۳۰ سال کارکرد به دلیل عدم تنشزدایی اتفاق افتاده است.