سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم حشمت دهکردی – شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام
علیرضا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
عماد روحانی – شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام

چکیده:

مقاله حاضر حاصل پژوهش های انجام گرفته در راستای انتخاب روشی برای محافظت فولادهای کربنی و کاهش انتقال آهن در محلول آبی اشباع از H2S در می باشد . این روش تحت عنوان » روئین سازی « مطرح است . اساس کار روئین سازی ایجاد لایه سولفیدی پایدار و مقاوم در محیط یادشده شامل فاز پیریت (FeS2)یا پیروتیت (Fe1-x S). یا مخلوطی از آنها می باشد
تحقیقات انجام شده در خصوص تأثیر فاکتورهای غلظت H2S یا pH و شرایط سطحی نمونه های فولادی در شرایط محلول ساکن تحت فشار (barg) ۶ , ۶۱ و دمای °C ۰۵۱ بر تشکیل لایه روئین می باشد . به موازات این موضوع تغییرات وزن نمونه ها اندازه گیری شد و لایة سولفیدی حاصل جهت تعیین ترکیب شیمیایی با استفاده از سیستم آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) انجام گرفت و برای مشخص شدن ساختار کریستالی لایه تشکیل شده، از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و آنالیز EDAX استفاده شد .