مقاله اثر pH بر سنتز نانوپودر آلومينا توليد شده به روش شيمي تر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: اثر pH بر سنتز نانوپودر آلومينا توليد شده به روش شيمي تر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوپودر
مقاله آلومينا
مقاله pH
مقاله شيمي تر
مقاله تغييرات فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده تبريزي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نساج احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلومينا يكي از سراميك هاي مهم مهندسي مي باشد كه در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. در تحقيق حاضر نانوپودر آلومينا به روش شيمي تر و با استفاده از AlCl3.6H2O و پودر Al ساخته شد. نانوپودر حاصل با استفاده از آناليزهاي XRD، DTA-TG، BET و SEM مورد مطالعه قرار گرفت. اثرpH  بر فازهاي تشکيل شده، سطح ويژه، رفتار حرارتي نانوپودر و مورفولوژي ذرات مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد در pH بازي فاز کريستالي AlOOH تشکيل مي شود در حالي که در محيط اسيدي پودر به دست آمده آمورف مي باشد. با افزايش درجه حرارت در نهايت فاز آلفا آلومينا در نمونه ها تشکيل شد. سطح ويژه پودر به دست آمده در محيط بازي و کلسينه شده در ۸۰۰ درجه سانتي گراد حدود  170 m2/gبود در حالي که در محيط اسيدي حدود۵۵ m2/g  بود. اندازه ذرات نانوپودر توليدي در حالت بازي کوچکتر از حالت اسيدي بود.