سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحمد میرباقری – دکترای مهندسی عمران محیط زیست ، عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه خ
جواد نفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشکده عمران دانشگاه
رویا بزاز زاده – کارشناس ارشد میکروبیولوژی، کارشناس مسئول آزمایشگاه دانشکده عمران د

چکیده:

نانوفیلتراسیون به عنوان فرآیند غشائی که قادر به حذف درصد بالایی از از ذرات محلول در مقیاس نانو میباشد در حذف فلزات سنگین که از آلایندههای پرخطر محیط زیست هستند، به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد. فاکتورهای محیطی از قبیل PH، غلظت فلز، TDSو … در راندمان حذف ذرات توسط این فرآیند موثر میباشد. در این مقاله سعی بر این است تا اثر PH به عنوان عاملی موثر در حذف فلزات سنگین (با تاکید بر مس) مورد مطالعه قرار گیرد. در آزمایشات انجام گرفته فشار وارد بر سیستم از طریق پمپ ثابت نگه داشته شده و مس در دو غلظت ورودی (اولیه) ۲۰ppm و ۶۰ppm وارد سیستم غشایی میشود. در طول آزمایش pH پساب ورودی را در بازه ۳ الی ۱۱ تغییر داده و تغییرات حاصل شده در غلظت و دبی خروجی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. مشاهدات حاکی از این است که با افزایش PH، غلظت خروجی فلز کمتر و به تبع آن دبی آب تصفیه شده نیز کمتر می شود.