سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم

چکیده:

در این مقاله اثر یون [OH-] و دما بر روی سینتیک واکنش ازن- سلولز هیدراته با درصد خشکی بالا مورد بررسی قرار گرفته است. جهت این منظور از لینتر پنبه پیش شستشو داده شده با اسید استیک و با درصد خشکی ٣٣ درصد، گاز ازن با غلظت ٢٠ گرم بر متر مکعب و محدوده دمای ٢٠ الی ٥٠ درجه سانت یگراد در یک راکتور بستر ثابت به حجم ۰/۵ لیتر استفاده شده است. در محدوده pH پایین بین ٢ الی ٣ کمترین مصرف ازن مشاهده گردید.با بکارگیری مدل سینتیک شیمیایی درجه اول ساده و تطبیق نتایج آزمایشگاهی با مدل به روش ریاضی حداقل مجذورها، تابعیت ثابت سرعت واکنش "ازن- سلولز" در محدودهpH اسیدی، برحسب غلظت ،[OH-]بصورت زیربدست آمد:
[فرمول در متن اصلی ]