سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کهرم – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی
علیرضا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی

چکیده:

جریان پایا و نا پایا حول یک جسم مدور مانند یک سیلندر کاربردهای مختلفی در مهندسی دارد. و الگوهای مختلف رها شدن گردابه ها از روی سطح و همچنین حوزه تغییرات سرعت پشت یک جسم در عمر آن جسم تأثیر بسزایی دارد.و البته این الگو در تغییر میزان فرکانس صداهای ایجاد شده مؤثر است.در بسیاری موارد نیز نیاز به کاهش و یا افزایش انتقال حرارت داریم ، در حالیکه محدودیت کاهش و یا افزایش سطح وجود دارد ، در چنین مواردی راه حل مناسب ایجاد تغییر در ضریب انتقال حرارت جسم است.