سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عفت اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید رجایی-تهران
زهرا سپاهی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

خاکهای ریزدانه رسی باتوجه به حضورگسترده ای که در سطح کشورمان دارند،مشکلات زیادی را در پایداری بستر پروژه ه های عمرانی ایجاد کرده اندکه نیازمندتثبیت قبل ازساخت و سازبوده است.برای تثبیت خاک از مواد تثبیت کننده مختلفی نظیر سیمان،آهک ،قیر،کلرور کلسیم یا سدیم استفاده می شود. انتخاب نوع ماده تثبیت کننده به عوامل زیادی از قبیل جنس خاک،شرایط جوی منطقه،وفور و سهولت استفاده در خاک،میزان بارگذاری وبهره برداری و نوع کاربردوهزینه عملیات بستگی دارد.تثبیت خاک عمدتابه دلایل زیر انجام میشود: )بهبهانی(١-بهبود مشخصات فنی خاکها ٢-اصلاح خاکهای نرم و کم مقاومت٣-تثبیت خاک ،کاهش رطوبت و یا کاهش گرد و خاک ٤-بازسازی رو سازیهای فرسوده شده راهها و غیره.آنچه در این مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد تاثیر افزودن آهک به خاک رس است که از طریق آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده)تک محوری ( مورد مطا لعه قرار می گیرد. نتایج حاصله از آزمایشها و مطالعات تاثیر فوق العاده آهک بر مقاومت خاک رس بوده است که با توجه به درصدمورد استفاده از لحاظ اقتصادی در پروژه های عمرانی مقرون به صرفه خواهد بود.