مقاله اجازات روايي صحيفه سجاديه در قرن يازدهم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در سفينه از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: اجازات روايي صحيفه سجاديه در قرن يازدهم
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صحيفه سجاديه
مقاله اجازات روايتي
مقاله صحيفه سجاديه
مقاله نسخههاي خطي
مقاله صوفي قزويني
مقاله محمد تقي
مقاله ميرداماد
مقاله سيد محمد باقر
مقاله مجلسي
مقاله محمد تقي
مقاله بحراني
مقاله صالح
مقاله خوانساري
مقاله آقا حسين
مقاله جزايري
مقاله سيد نعمت اله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اشكوري سيدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صحيفه سجاديه، به جهت اعتبار سندي و متني، مورد توجه محدثان بزرگ شيعي بوده است. در اين گفتار، چهارده اجازه روايتي از عالمان قرن يازدهم ميخوانيم، از جمله: ملا محمد تقي صوفي قزويني، ميرداماد، ملا محمد تقي مجلسي، شيخ صالح بحراني، آقا حسين خوانساري و سيد نعمت اله جزائري. نگارنده، تمام اين اجازات روايتي را، از نسخههاي خطي صحيفه سجاديه برگرفته است.