مقاله اجتماعيات در ادبيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: اجتماعيات در ادبيات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتماعيات
مقاله ادبيات
مقاله تاريخ
مقاله قرن هفتم
مقاله مغول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدعلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرن هفتم هجري زماني کاملا استثنايي در تمام مظاهر زندگي ايران و ايراني است. حمله ويرانگر مغول و آثار شوم آن، پرده از بي تدبيري دستگاه سلطنت برداشت و مردم بي پناه را در برابر مصيبت بارترين حادثه جهاني به عکس العمل هاي متفاوت واداشت. اين کنش و واکنش با خود پديده هاي شگرف اجتماعي به همراه آورد که بخشي از آن را در لابه لاي متون ادبي و تاريخي آن روزگار مي توان ديد.
موضوع اصلي اين پژوهش، بازجست و تحليل و تاثير آن پديده ها در مظاهر زندگي ايرانيان است، چه بازشناخت هويت ايراني و تبيين و تشريح مولفه هاي آن موجب مي گردد که نسل جديد، گذشته خويش را در آيينه زمان به روشني بنگرد و از آن درس گيرد.
مطالبي که با شش عنوان کلي در اين پژوهش بررسي شده است، بخشي از پديده هايي اجتماعي است که بايد بدان پرداخت و جوانب آن را بازشناخت.