سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم رمضان آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده پ

چکیده:

یکی از را ه های انتظام بخشیدن به عبور و مرور و جلوگیری از تضیع حقوق شهروندی و کاهش حوادث رانندگی برخورد مناسب و اصولی با رانندگان متخلف مطابق با قوانین و مقررات وضع شده می باشد. ایجاد یک رویه و تعریف سامانه جامع جمع آوری مکانیزه اطلاعات تخلفات، جهت اجرای مقررات توسط مجریان قانونی از مرحله تشخیص، صدور و ثبت اطلاعات اخطاریه در سامانه اجراییات همچنین صدور صورت وضعیت و گواهی عد م خلاف با هدف افزایش توان و کار آیی عملیاتی عناصر سازمانی، ورود مستقیم اطلاعات از طریق عناصر سازمانی بدون کمترین دخل وتصرف به صورت کاملا مکانیزه از طریق واسطه های کاربری مانند بارکد و بارکد خوان پیش بینی شده است ، و با توجه به جمع آوری و پردازش اطلاعات به صورت مکانیزه پاسخ به استعلامات در کوتا ه ترین زمان با صحت و دقت اطلاعات در بالاترین حد استاندار دهای بی نالمللی خواهد بود.