سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر شریعتمداری – استادیار گروه عمران دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت
آرش منصوری – دانشجوی دوره دکتری عمران ژئوتکنیک – دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت
همایون مدنی شاهرودی – سرپرست معاونت آموزش و پژوهش سازمان بازیافت

چکیده:

مقاله حاضر شرح فعالیتهای صورت گرفته در پروژه پژوهشی می باشد که به منظور تعیین روش مناسب دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر تهران در بازیافت و تبدیل مواد شهر تهران در حال انجام است . در این طرح دو سلول دفن بهداشتی در مقیاس آزمایشی (Pilot Scale) با سیستم بی هوازی طراحی و اجرا شده که در یک سلول برگشت شیرابه بر روی زباله صورت می گیرد و در دیگری بدون برگشت شیرابه (وضعیت موجود در مراکز دفن زباله شهری)عملیات دفن انجام می شود. اندازه گیری مقادیر و کیفیت شیرابه، گاز و نشست زباله در مدت ۱ سال در این طرح منجر به انتخاب روش مناسب دفن با توجه به شرایط خاص جغرافیایی ، آب و هوایی و منطقه ای می گردد.