سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود میرمحمدصادقی – دکترای مهندسی عمران ، شرکت آب منطقه ای اصفهان،عضوهیئت علمی وزارت نیر
عبدالرحمن احمدی – کارشناس ارشد سازه ، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد نجف آباد
مهدی دهقانیان – کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، مهندسین مشاور زاینداب

چکیده:

استفاده از تونل ها و شافت های بدون پوشش بتنی سابقه زیادی در جهان دارد . توده های سنگ این تونلها باید دارای ضریب تراوائی کم و مقاومت کافی در برابر تغییرشکل و نیز فرسایش آب باشند . تونل چشمه لنگان تونلی با جریان آزاد آب می باشد . آب تونل فصلی است و در پایان سال ۱۳۸۳ قسمت اعظم پوشش بتنی تونل انجام گرفت . در ناحیه ای به طول ۵۷۰ متر کهدارای سنگ آهک با کیفیت بسیار خوب می باشد ، بدلیل وجود انحرافات TBM و لزوم اصلاحات مقطع ، که زمان زیادی را با۸۴ می گردید . لذا – توجه به سختی سنگ به خود اختصاص میداد ، انجام عملیات پوشش بتنی باعث ازدست دادن آب سال ۸۳ رهاکردن موقت یا دائم پوشش بتنی آن بررسی گردید . در این رابطه مهم ترین نکته زلزله خیز بودن منطقه بوده است . لذا تحلیل دینامیکی با خصوصیات سنگ این ناحیه انجام گرفته و نهایتا با استفاده از خصوصیات ژئومکانیکی سنگ و نتایج تحلیلهای دینامیکی و نیز پارامترهای دیگرمثل وجود آب در این ناحیه از تونل ، تصمیم گیری نهائی انجام گرفته است .