سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن ذبیحی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ایران
محسن آقایی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ایران
علی اکبر شیبانی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ایران

چکیده:

ما در این تحقیق سعی نموده ایم با استفاده از مدل ارائه شده آقای آلن لالر ۱ برای افزایش بهره وری به بررسی شرکت توزیع برق مشهد پرداخته و سپس با پیاده شدن مراحل مدل فوق داده ها و نتایج حاصل را جمع آوری نمائیم . آقای لالر ۹ گام را برای افزایش بهره وری در یک سازمان قائل شده است که در هر گام نیز مراحل مختلفی را مشاهده می نماید . تطبیق این گامها و مراحل اجرای آن در شرایط واقعی یک سازمان، همانگونه که در قسمت نتایج مشاهده خواهید کرد، می تواند موجب افزایش بهره وری کارآیی گردد