سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
کیوان بهاری – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در حفاظت خطوط انتقال نیرو توسط رله دیستانس، منحنی های مشخصه عملکرد رله، پس از تنظیم ثابت است ، در حالیکه وجود مقاومت در خطاهای اتصال زمین ، همراه با تغییرات دائمی شرایط شبکه شامل برتغییر سطح اتصال کوتاه با سبارها، تغییربار خط وتغییر اندازة ولتاژ شیتهای دو سر خط ایجاب می کند تا جهت بهبود عملکرد رله دیستانس، منحنی مشخصة عملکرد رله تحتشرایط مختلف تغییر نماید، در این مقاله نخست تأثیر مقاومت خطا و شرایط بهره برداری شبکه در عملکرد یک رله دیستانس در حفاظت اتصال زمین مورد بررسی قرارگرفته و روش دستیابی به یک مشخصه قطع ایده آل بیان میگردد سپس طرح یک الگوریتم مناسب برای رله دیستانس دیجیتال با تنظیم وقفی معرفی می شود، در انتها نتایج شبیه سازی کامپیوتری برروی خط انتقال ۴۰۰ کلیو ولت زنجانتبریز بطول ۳۰۰ کیلومتر که با استفاده از نرم افزار EMTP و براساس نرم افزار تهیه شده برای رله انجام گرفته شده است ارائه می گردد .