مقاله اجرا و ارزيابي برنامه آموزش شيردهي بر تغذيه انحصاري و شاخصهاي رشد نوزاد نارس در ۴ ماه اول پس از تولد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اجرا و ارزيابي برنامه آموزش شيردهي بر تغذيه انحصاري و شاخصهاي رشد نوزاد نارس در ۴ ماه اول پس از تولد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد نارس
مقاله تغذيه انحصاري با شير مادر
مقاله شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي تبارطبري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ستارزاده نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: كوشاور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شير مادر با فوايد متعدد در رشد و تكامل شيرخوار نيز ارتباط دارد. احتمال اينكه مادران نوزادان نارس شيردهي موفقي داشته باشد كمتر از مادراني است كه نوزاد رسيده و سالم به دنيا مي آورند. لذا اين مطالعه به منظور تاثير برنامه آموزشي بر تغذيه انحصاري و شاخصهاي رشد نوزاد نارس در ۴ ماه اول پس از تولد انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي مادران بارداري كه در معرض زايمان زودرس بودند و نوزادشان انجام شد. افراد در دو گروه ۷۴ نفري مورد و شاهد قرار گرفتند و تا سن ۴ ماهگي بعد از تولد پيگيري شدند. در گروه مورد، آموزشها قبل از زايمان شروع شد ولي گروه شاهد تنها از آموزشهاي روتين بيمارستان بهره مند شدند و سپس گروهها تا ۴ ماه پس از زايمان پيگيري و مقايسه شدند.
يافته ها: درصد تغذيه انحصاري با شير مادر در ۲ ماهگي در گروه شاهد %۴۵ (۳۳ نفر) و در گروه مورد %۶۰ (۴۴ نفر) بود (p=0.07) در ۲ ماهگي در وزن ۱۰۰۰-۱۴۴۹ گرم شاخص وزن و دور سر در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود (P=0.05 و P=0.003) در ۴ ماهگي در وزن بيشتر از ۲۵۰۰ گرم شاخص وزن و دور سر در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود (P=0.01 و P=0.02).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه آموزش هاي دوران بارداري، سيستم حمايتي و مشاوره قبل و بعد از زايمان در استفاده بيشتر از شير مادر موثر است و نوزادان گروه مداخله از شير مادر بيشتر استفاده كردند.