سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهران آرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد
زهرا ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد

چکیده:

دامنه جنوبی البرز مرکزی- خاوری متشکل از اجزا زمین ساختی متعددی است که در این مقاله مورد معرفی و تحلیل قرار گرفته اند. این منطقه شامل یک سامانه راندگیپیچیده در شمال و یک حوضه پیشانی وسیع در جنوب مرز مناطق ساختاری البرز- ایران مرکزی است. تغییر روند کمربند کوهستانی البرز از شمال باختری – جنوب خاوری به شمال خاوری جنوب باختری از شمال سمنان تا شمال اسفراین سبب تشکیل دو انحنا مهم در آن شده است که در اینجا با عنوان سین تکسیز نیشابور – اسفراین- شاهرود و سالینت دامغان – سمنان – قزوین معرفی شده اند. بر اساس مطالعات انجام پذیرفته شکل گیری و کار کرد سامانه های گسلی واقع در یک منطقه برشی چپ بر که از جنوب سمنانتا شمال گنبد کاووس گسترش یافته است به عنوان عامل ایجاد انجناهای یاد شده در بالا و نازک شدگی پهنای کمربند کوهستانی البرز در شمال بسطام پیشنهاد گردیده است. در ضمن دگر شکلی این منطقه برشی را باید حاصل از توام شدن مولفه های فشاری با مولفه های راستالغز چپ بر تایید شده توسط مطالعات صحرایی و تحلیل ساز و کار ژرفی زمین لرزه ها به حساب آورد.