مقاله اجماع مدركي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فقه اهل بيت عليهم السلام از صفحه ۱۱۰ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: اجماع مدركي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجيت اجماع
مقاله اجماع مدركي
مقاله اجماع دخولي
مقاله اجماع لطفي
مقاله اجماع حدسي
مقاله اجماع تلقي
مقاله اجماع كشفي
مقاله اجماع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در دو بخش تدوين يافته است. نويسنده در بخش نخست به بررسي تاريخ اجماع مدركي و آراي فقها و اصوليان درباره حجيت آن پرداخته و چنين نتيجه گرفته كه نزد بيشتر فقهاي متاخر و معاصر، اجماع مدركي حجت نيست ولي برخي از آنها و نيز فقهاي گذشته، اجماع مدركي را حجت مي دانند. در بخش دوم به ارزيابي اجماع مدركي بنابر مباني مختلف حجيت اجماع مي پردازد و در نهايت نتيجه مي گيرد كه مدركي بودن اجماع بنابر مبناي اجماع دخولي، اجماع لطفي، اجماع تقريري و برخي از فروض اجماع تلقي، خللي به حجيت اجماع وارد نمي كند و در مقابل، اجماع مدركي بنابر مبناي اجماع كاشف از دليل معتبر يا اجماع كاشف از رضايت امام زمان (ع) و برخي ديگر از فروض اجماع تلقي، حجت نيست.