مقاله احتمال تواتر و تداوم يخبندان هاي زودرس و ديررس در شهر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: احتمال تواتر و تداوم يخبندان هاي زودرس و ديررس در شهر زنجان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درست‌نمايي بيشينه
مقاله روز يخبندان
مقاله زنجيره مارکوف
مقاله يخبندان زودرس
مقاله يخبندان ديررس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عساكره حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تواتر و تداوم يخبندان هاي زودرس و دير رس شهر زنجان بر اساس قوانين احتمالي، به صورت فرايندهايي تصادفي و با استفاده از تکنيک زنجيره هاي مارکوف تجزيه و تحليل گرديد. از آن جا که مضرترين يخبندان ها مربوط به آغاز فصول انتقالي است و نيز طبق يافته هاي تحقيق حاضر از احتمال موثري برخوردارند، از آمار ميانگين دماي حداقل روزانه ماه هاي مهر و فروردين مربوط به ۴۴ سال (۱۳۳۹-۱۳۸۳) ايستگاه زنجان بهره گرفته شد. ماتريس احتمال تغيير وضعيت دماي يخبندان – بدون يخبندان بر اساس روش درست نمايي بيشينه محاسبه و احتمال پاياي هريک از دو حالت يخبندان – فاقد يخبندان روزانه براي تمامي روزهاي دو ماه فروردين و مهر برآورد شد. احتمال وقوع يخبندان در هر روز براي فروردين ۰٫۳۵۱۹ و براي مهرماه ۰٫۰۳۷۵ حاصل شده است. علاوه برآن، احتمالات وقوع يخبندان ها در تداوم هاي ۲ تا ۵ روزه و نيز احتمال وقوع يخبندان با شدت هاي مختلف (ضعيف، ملايم و شديد) براي تمامي روزهاي ماه فروردين و مهر محاسبه و به صورت ترسيمي ارايه شد.