مقاله احد افلوطيني و مقام ذات عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: احد افلوطيني و مقام ذات عرفاني
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افلوطين
مقاله عرفان اسلامي
مقاله احد
مقاله مقام ذات
مقاله مراتب هستي
مقاله فيض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهنوجي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت هستي همواره مورد توجه انديشمندان اسلامي و غير اسلامي بوده است. براي رسيدن به چنين شناختي از روشهاي متعددي بهره برده اند. افلوطين يکي از متفکران مطرح در تاريخ فلسفه، همانند عارفان مسلمان تبيين منسجم و منطقي اي از هستي و مراتب آن ارایه مي دهد.
افلوطين بر آن است که عالم معقول از سه اقنوم يا سه اصل تشکيل شده است. اقانيم عبارتند از: احد، عقل و نفس. عارفان مسلمان نيز براي نظام هستي چينش خاصي را يافته اند. مقام ذات از نظر ايشان اولين مرتبه و بهتر است بگوييم فوق تمام مراتب هستي است.
نويسنده بر آن است که با روش اسنادي و تحليلي “احد” از منظر افلوطين را با “مقام ذات” عرفاني مقايسه کند. دستاوردهاي مهم اين تحقيق يافتن وجوه مشترکي بين احد و مقام ذات است، همانند: تعالي، اطلاق، بدون اسم و رسم، غير قابل شناخت و…