مقاله احزاب سياسي و هويت ملي تاملي در کارکردها و چشم اندازها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۷۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: احزاب سياسي و هويت ملي تاملي در کارکردها و چشم اندازها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احزاب
مقاله هويت ملي
مقاله ايران
مقاله مشارکت سياسي
مقاله ادغام سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احزاب سياسي اصلي ترين کانون تجميع خواسته ها و علايق گوناگون تلقي مي شوند که به واسطه حضور آنها، زمينه هاي ساختاري و عيني لازم براي تاثيرگذاري متقابل نيروهاي سياسي و اجتماعي بر يکديگر و بر ساختارهاي سياسي فراهم مي شود. در طول دهه هاي گذشته، مطالعه احزاب سياسي از سوي پژوهشگران سياسي با دغدغه هاي مهمي نظير بررسي رفتارهاي انتخاباتي، نظريه هاي رقابت، ساختار ائتلاف هاي حزبي، تحليل سياستگذاري، شکل گيري روندهاي تمرکزگرايي سازمان حزبي، نقش احزاب در روند مردم سالاري همراه بوده است؛ اما تاکنون مساله بررسي احزاب از چشم انداز هويتي و بازخواني فعاليت هاي آنها از اين موضع، در دستور کار پژوهشگران اين حوزه نبوده است.
در شرايط فقدان نهادينه شدن احزاب، به رغم شکل گيري گروه بندي ها و جناح گرايي هاي سياسي در کشور، کمتر شاهد شکل گيري ساختارهاي نهادينه و باثباتي هستيم که بتوانند ظرفيت هايي را براي رقابت نيروهاي سياسي و در نتيجه اتحاد و ائتلاف ملي فراهم آورند. بر اين اساس، شکل گيري احزاب سياسي در ايران، بيش از آنکه تابعي از شکاف ها و پيچيدگي هاي اجتماعي در جامعه باشد، بيشتر برآمده از شخصيت گرايي، چرخش هاي سياسي (تحولات سياسي) و جهت گيري جناح ها در مقابل يکديگر است. يافته اصلي پژوهش حاضر اين است که به واسطه عدم شکل گيري کارکردهاي صحيح نظام حزبي، فقدان درکي فراگير از اهداف و منافع ملي، گسترش تفکر جناحي، محوريت يابي منفعت گرايي شخصي، گروهي و ايجاد قطب بندي هاي متصلب فکري موجب شده است زمينه هاي تکوين نگاه هويت محور احزاب سياسي در سطح ملي در محاق قرار گيرد.