مقاله احساس ديني از ديدگاه شلايرماخر و نقد اتو بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: احساس ديني از ديدگاه شلايرماخر و نقد اتو بر آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس ديني
مقاله وابستگي مطلق
مقاله شهود
مقاله مخلوقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاقول يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاراصفهاني مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فريدريک دانيل ارنست شلايرماخر (۱۸۳۴-۱۷۶۸)، يکي از فلاسفه و الهي دانان برجسته است که به خاطر تلاش اثر گذارش بر الهيات جديد، بعد از عصر روشنگري، شهرت يافته است. يکي از جنبه هاي بارز و مهم ديدگاه دين شناختي شلايرماخر، اين است که او براي نخستين بار در عصر روشنگري پرسش از ماهيت دين را مطرح کرد. او تلاش کرد سيستمي نظام مند ارايه دهد و دين را بر پايه هايي استوار کند که از انتقادات عقل گرايان در امان باشد. به همين علت، او دين را «احساس وابستگي مطلق» ناميد. تعريف شلايرماخر از دين به احساس، تاثير بسزايي بر انديشه متفکران پس از او داشته است. از جمله اين متفکران مي توان به رودلف اتو اشاره کرد، او نيز بر احساسات تاکيد کرد؛ اما احساس وابستگي مطلق شلايرماخر را مورد انتقاد قرار داد و در عوض، احساس مخلوق بودن را مهمترين مولفه دين دانست. در اين مقاله، سعي بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي ديدگاه شلايرماخر در مورد احساس ديني، به انتقاداتي که از جانب اتو بر اين ديدگاه وارد شده است، اشاره کنيم.