مقاله احساس و عاطفه شاعران معاصر عرب نسبت به حقوق زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: احساس و عاطفه شاعران معاصر عرب نسبت به حقوق زنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زن
مقاله معاصر
مقاله شعر
مقاله حقوق
مقاله عاطفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهراني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان درکشور هاي عربي، در دهه هاي اول قرن نوزدهم ميلادي، از نظر برخورداري از حقوق اجتماعي، جايگاه مناسبي نداشتند. شاعران سرزمين هاي عربي، همگام با ساير روشنفکران، کوشيدند تا براي دفاع از حقوق فردي و اجتماعي زنان در جوامع عربي، از شعر به عنوان ابزاري تاثيرگذار و فراگير بهره ببرند. بنابراين، زن و موضوعاتي مانند اعطاي آزادي به او و لزوم فراهم آوردن زمينه علم آموزي براي اين قشر، از مهمترين درونمايه هاي شعر نوين عربي قرار گرفت. پرسش هايي مانند اين که «زن» در شعر نوين عربي، از چه جايگاه و منزلتي برخوردار بوده است و شاعران چگونه در بيان حقوق اجتماعي و فردي زنان احساسات خويش را بروز داده اند يکي از موضوعات مهم در مطالعات شعر شناسي در ادبيات نوين عربي است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در اين نوشته، با گذري بر وضعيت زنان در جوامع عربي و غربي در قرون اخير و طرح ديدگاه هايي پيرامون حقوق زنان، با تحليل نمونه هايي از سروده هاي شاعران نامدار عرب در دوره معاصر، به بحث در اين زمينه مي پردازيم. شاعران مورد نظر، توانستند با بهره گيري از ظرفيت هاي شعري ونيروي تاثير گذار آن، نقش برجسته اي در شناساندن جايگاه واقعي زنان به جوامع عربي ايفا کرده اند.