مقاله احمد عبدالصمد از نگاه بيهقي و منوچهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: احمد عبدالصمد از نگاه بيهقي و منوچهري
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احمد عبدالصمد
مقاله بيهقي
مقاله وزير
مقاله مسعود غزنوي
مقاله آلتونتاش
مقاله منوچهري
مقاله خوارزم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي نورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: عشق آزادي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقام صدارت عظمي در تشكيلات حكومت غزنويان همواره از برترين جايگاه سياسي و علمي و گاه نظامي برخوردار بود و سلاطين غزنوي براي گردش چرخ اين امپراتوري عظيم به جهت آن كه به بهره گيري از تدابير هوشمندانه وزراي خود- كه بالاترين مقام پس از مقام سلطان را دارا بودند- نياز داشتند، سعي مي كردند كساني را به اين منصب برگزينند كه علاوه بر اشتهار به كياست و فراست و فضل و ادب، داراي توان مندي هايي نيز در عرصه نظامي باشند.
در اين مقاله از احمد عبدالصمد مشاور آلتونتاش خوارزمشاه كه پس از احمدحسن ميمندي به وزارت مسعود غزنوي رسيد، سخن گفته شده است و كارداني هاي وي در مقام كدخدايي آلتونتاش و نيز كفايت ها و تدابير هوشمندانه اين وزير در امور ديواني و نظامي بويژه در حساس ترين برهه تاريخ آن دوره كه هجوم تركمانان سلجوقي از يك سو و بي كفايتي و استبداد روزافزون مسعود از سوي ديگر، دولت مقتدر غزنوي را به سقوطي حتمي مي كشانيد، بر اساس مندرجات تاريخ بيهقي مورد تحليل قرار گرفته است و نيز سعي بر اين رفته است بازتاب شخصيت اين وزير ادب پرور و شاعر نواز در ديوان منوچهري دامغاني نمايانده شود.