مقاله احياي كوير ميقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۴- بهار و تابستان ۱۳۸۵ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: احياي كوير ميقان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوير ميقان
مقاله قره داغ
مقاله مناطق خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده هاي بيابان زايي و كويرزايي از جمله مهم ترين مشكلات نواحي خشك و نيمه خشک به شمار مي رود. توسعه چشمگير كوير ميقان، بحران محيط زيست را در پي داشته است.
از جمله مهم ترين علل پيشروي كوير ميقان، تغييرات اقليمي، کمبود بارندگي، فعاليت هاي ناشي از عملکرد انساني، ژئومورفولوژي است.
حوضه آبخيز بسته ميقان به وسعت ۵۴۴۰ كيلومتر مربع در شمال شرق اراك واقع است. ارتفاعات بيش از ۳۰۰۰ متر در حوضه اثرات رطوبتي خود را بر جاي مي گذارد.
اهميت پوشش گياهي در اين حوضه جالب توجه است و احيا و توسعه آن مي تواند پيامدهاي خوبي در برداشته باشد. قره داغ نيز از مهم ترين گياهان شورپسند در حاشيه درياچه شور كوير ميقان است كه نشانه مقاومت در برابر شرايط سخت و شور تلقي مي گردد. هدف تدوين مقاله معرفـي کويـر ميقـان و راه هاي احياي آن بوده ايستگاه هاي مورد مطالعه اراک و داودآباد است .