مقاله احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، زمينه ساز و راه برد دولت مهدوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، زمينه ساز و راه برد دولت مهدوي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت مهدوي
مقاله ايمان الهي
مقاله امنيت
مقاله حيات طيبه
مقاله احياگري
مقاله زمينه سازي
مقاله راه برد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كاظمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راه برد احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه و توحيدي و ترويج و تقويت آن، جايگاهي اساسي و محوري در زمينه سازي ظهور و تداوم دولت مهدوي دارد و زيربناي ديگر راه بردها و دست آوردها مانند امنيت فراگير و همه جانبه در دولت مهدوي است، هم چنان که ايمان يا امنيت معنوي، در آموزه هاي قرآني و روايي، سرچشمه و مبناي اصلي تحقق حيات طيبه و ايمن و همه عطاياي الهي است.
بسترسازي حيات معنوي طيبه و حسنه براي تربيت و تهذيب افراد چه در حوزه رفتارهاي فردي و چه اجتماعي و دور کردن آنان از حيات سيئه و غيرايماني، اصلي ترين سازوکار جامعه آرماني و موعود اسلامي يا همان حيات طيبه است و نظام هاي زمينه ساز و منتظران بايد بکوشند با تشويق حيات مومنانه و پشتيباني از مومنان و تقابل با دشمنان جبهه ايمان، زمينه ساز عصر ظهور گردند. بديهي است با ظهور مهدي موعود، اين راه برد با قوت و اتقان کامل در جامعه اجرا خواهد شد و زمينه ورود سرشار از عافيت و سلامت و ايمن از عذاب مومنان به زندگي آن جهاني و اخروي فراهم خواهد گرديد.
در نتيجه، احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، اصلي ترين عامل زمينه ساز و راه برد تحقق امنيت و حيات طيبه موعود و دولت مهدوي است و تحقق اين نعمت و برکت الهي و تکميل و تتميم نبوت و امامت و رسالت هاي معصومان، به لطف وجود و ظهور حضرت مهدي صورت خواهد گرفت.