سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مزمل – دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
حامد عطایی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جهت مطالعه احیای الکتریکی یونهای پررنات بر روی الکترود پلاتینی، محلولهای سنتزی حاوی پررنات توسط حل کردن کریستالهای پررنات آمونیوم خالصدر آب سه بار تقطیر تهیه شد. الکترودهای سیمی وصفحهای پلاتین به ترتیب به عنوان کاتد و آند مورد استفاده قرار گرفت pHمحلولها توسط محلولهای اسید سولفوریک و هیدروکسید آمونیوم غلیظ به مقادیر۰/۹۲ و ۱/۷۵ تنظیم گردید شرایط نشست و احیای الکتریکی پررنات آمونیوم بر روی الکترود پلاتینی معمولی و با کمکتکنیک ولتامتری چرخ های، و با تغییر سرعت روبش پتانسیل و پتانسیل سویچینگ مورد بررسی قرار گرفت. مرحله کنترل کننده سرعت سیستم در هر PH مورد بررسی قرارگرفته و پارامترهای سینتیکی نظیر ضریب دیفوزیون ثابت سرعتاستاندارد و تعداد الکترونهای مبادله شده در طی واکنشتعیین گردید. در نهایت نتایج ولتامتری نشان داد که در شاخه رفت ReO-4 بعد از جذب شدن برروی ا لکترود کار و با جذب سه الکترون به ReO2 احیا می شود.