سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حشمت اله آقارضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

استان مرکزی با مساحت ۲۹۴۰۰۰ هکتار وسعت و شرایط آب و هوایی خشک ، ۲۳۰۱ رشته قنات دارد امروزه به علت حفر چاه های عمیق در سفره های آب زیرزمینی و پایین افتادن سطح آب سفره معمولا قنوات با مشکل کم ابی یا خشک شدن مواجه هسند یکی از راه های جبران افت استفاده از آب قنوات بالادست در ماه های غیر زراعی (هرز آب زمستانه) در تغذیه سفره قنوات خشکیده پایین دست است در استان مرکزی به علت وقوع این پدیده طرح تحقیقاتی استفاده از آب قنات بالا دست در فصول غیر زراعی در تغذیه سفره قنات پایین دست اجرا شد. روش کار بدین صورت بوده که دو قنات که حدود ۲ کیلومتر از هم فاصله داشتندقنات بالا دست دارای هرز آب زمستانه و قنات پایین دست خشکیده بود. بعد از انجام آزمایشات اندازه گیری سطح سفره تعیین جهت حرکت آب زیرزمینی ، تعیین شیب هیدرولیکی، دانه بندی خاک در اعماق مختلف و مطالعات ژئوفیریک موجود، اقدام به حفر چاه تزریق در فاصله ۶۰ متری از مادر چاه های قنات خشکیده گردید و دبی ۲ لیتر در ثانیه در طی دو دوره ۱۳۵ روزه غیر زراعی به چاه تزریق شد. با انجام تزریق و بهبود ریزش های جوی در منطقه و اراضی کشاورزی مجددا بعد از ۴ سال بی آبی حیات خود را بازیافتند. این روش در اکثر نقاط استان برای احیا قنوات می تواند به کار گرفته شود.