مقاله اختلالات تعدادي و ساختماني كروموزومي در جنين هاي سقط شده با استفاده از كشت سلول هاي جنيني و رنگ آميزي به روش جي تي جي – باندينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۲ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: اختلالات تعدادي و ساختماني كروموزومي در جنين هاي سقط شده با استفاده از كشت سلول هاي جنيني و رنگ آميزي به روش جي تي جي – باندينگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقط مکرر
مقاله اختلالات کروموزومي
مقاله جي تي جي باندينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: باغي نيا محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي راد علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از بارداري ها به سقط جنين ختم مي گردد. بيش از ۵۰ درصد سقط هاي مكرر در مادران باردار ۸ تا ۱۵ هفته مربوط به ناهنجاري هاي ژنتيكي است. از اين ميزان حدود ۹۵ درصد مربوط به اختلالات تعداد و ۵ درصد مربوط به اختلالات ساختماني كروموزوم هاست. تاكنون هيچ كدام از اختلالات كروموزومي شناخته شده در انسان قابل درمان نبوده و تنها روش مقابله با اين نوع اختلالات محدود به تشخيص پيش از تولد و سقط جنين هاي مبتلاست. هدف از اين پژوهش تعيين انواع اختلالات كروموزمي با استفاده از روش هاي سيتوژنتيكي است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي – تحليلي اختلالات كروموزومي در ۵۶ جنين سقط شده جهت تعيين فراواني آنها مورد مطالعه قرار گرفت. براي اين منظور از كشت آمنيون – كوريون، جفت، بافت جنيني و محصول كورتاژ جهت به دست آوردن سلول هاي متافازي از سلول هاي جنيني استفاده گرديد.
نتايج: بعد از كشت، انجام كروموزوم تايپينگ و جي تي جي – باندينگ در نهايت تريزومي ۲۱ با بيشترين فراواني (۱۲٫۵ درصد)، و ايزوكروموزومي ۲۱، ايزوكروموزمي X و نيز مونوزومي X هر كدام با فراواني ۱٫۸ درصد كمترين فراواني را به خود اختصاص داد.
نتيجه گيري: نه تنها اختلالات كروموزومي در ايجاد سقط هاي مكرر نقش بسزايي دارد، بلكه از نظر ميزان فراواني انواع اختلالات كروموزومي نيز در مقايسه با ساير كشورها مشابهت وجود دارد.هم چنين روش هاي تشخيصي سيتوژنتيكي نظير جي تي جي باندينگ در مورد والدين داراي سقط هاي مكرر به عنوان روشي قوي و قابل اطمينان به شمار مي آيد.